Alle inhoud op deze website is gepubliceerd door: Ninia NV
Adres: Ninia NV – Kunstlaan 58, 1000 Brussel – België
BTW: BE 0869.651.619

Contactpersoon: Jacqueline Colders – Marketing Manager
Telefoon: +32 (0) 5 431 90 00
E-mail: info_ninia@agrealestate.eu

Suggesties, verzoeken om informatie, reacties op de website en publicaties kunnen per e-mail worden gezonden aan info_ninia@agrealestate.eu