Alle inhoud op onze website is gepubliceerd door :
Ninia NV
Adres : Ninia NV – Kunstlaan 58, 1000 Brussel – België
BTW : BE 0869.651.619
Contactpersoon: Jacqueline Colders – Marketing Manager
Telefoon: +32 (0) 5 431 90 00
E-mail : info_ninia@agrealestate.eu

Suggesties, verzoeken om informatie, reacties op de website en publicaties kunnen per e-mail worden gezonden aan info_ninia@agrealestate.eu